Městská část pravidelně 2x ročně pořádá VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Na jarním setkání v sobotu 2. dubna jsme přivítali v sále KC Půda 9 chlapečků a 6 holčiček.

Na úvod nám přišli zazpívat o pár let starší děti – předškoláci z oddělení Soviček z MŠ K Roztokům. Je až neuvěřitelné, co za ten krátký čas se děti naučí a jak krásně zpívají a recitují. Pan starosta Petr Hejl přivítal rodiče a hosty a seznámil je krátce s historií Suchdol, připomněl současnou nelehkou situaci s válkou na Ukrajině, která se nás všech dotýká a poděkoval, že i Suchdol pomáhá.
Spolu s místostarostkou Věrou Štěpánkovou předali všem rodinám gratulaci a upomínkové dárečky, rodiče se podepsali do Pamětní knihy občánků a společně se vyfotografovali.
Všem nově narozeným suchdolským chlapečkům a holčičkám přejeme hodně zdraví a radosti se sourozenci a rodiči.