Zveme na vernisáž výstavy INVENTURA Pavla Beneše – pond?lí 22. ?ervence 2019 od 18 hodin v Alšov? kabinetu.

Doc. Ing. Pavel Beneš – profesor na ?VUT v Praze, autor n?kolika odborných technických publikací,

suchdolský ob?an, bývalý zastupitel M?, ?len sdružení SOS, aktivn? se zajímá o místní politiku – zejména boj proti letišti a SOKP, autor polárních slune?ních hodin na komunitní zahrad? …

Mezi jeho záliby pat?í zejména poezie, autor verš? k ilustracím profesora Radovana Papeže – ROZPUSTILÉ ?ÍKANKY, KTERÉ NEJSOU Z ?ÍTANKY. K?est této knížky bude v rámci vernisáže.

Jste srde?n? zváni.

pozvanka inventura