Informační a právní poradenský servis pro občany městské části Praha-Suchdol

čtvrtek 12. října od 17 do 20 hodin.

Nutná rezervace času v sekretiátu starosty – tel. 222 361 419.