Informační a poradenský právní servis pro občany městské části Praha-Suchdol

čtvrtek 11. ledna 2024 od 17 do 20 hodin.

Nutná rezervace času v sekretiátu starosty – tel. 222 361 419.

Další setkání je plánované na čtvrtek 8. února.