Srpnový termín pro setkání s právníkem – INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS – čtvrtek 6. srpna 2020 od 17 do 20 hodin na radnici – Suchdolské nám. 3-

Začátek poslední konzultace nejpozději v 19:30 hodin. Rezervace na tel. 222 361 419 – sekretariát starosty.

Právní servis probíhá formou osobní konzultace občanů (zejména ze skupiny zvlášť zranitelných osob – senioři, ženy, mladiství) s právníkem.

Právní servis je bezplatný a slouží k základní právní pomoci. Tato služba je hrazena do konce roku 2020 z prostředků HLMP.