INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ PRÁVNÍ SERVIS

čtvrtek 12. listopadu 2020

 od 17 do 20 hodin na radnici – Suchdolské nám. 3.

Začátek poslední konzultace nejpozději v 19:30 hodin. Rezervace na tel. 222 361 419 – sekretariát starosty.

Právní servis probíhá formou osobní konzultace občanů (zejména ze skupiny zvlášť zranitelných osob – senioři, ženy, mladiství) s právníkem.

Právní servis je bezplatný a slouží k základní právní pomoci. Tato služba je hrazena do konce roku 2020 z prostředků HLMP.