Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se Základní uměleckou školou Jana Hanuše srdečně zvou na 2. ročník hudebního festivalu HÁLKOVA PŮDA – věnovaný vzpomínce na čestného občana a hudební skladatele Václava Hálka – ÚTERÝ  18. října 2022 od 16 hodin v sále KC Půda, suchdolská radnice

KONCERT žáků ZUŠ Jana Hanuše – violoncello, klavír a flétna

Zazní i krátké skladby hudebního skladatele Václava Hálka.