EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA KRAJINU
sobota 18. května od 15:00 hodin
zahrada nad Vltavským údolím