Nově otevíráme pro všechny nadšence divadla – DRAMATICKÝ KROUŽEK DRAM*TAM*TAM – pravidelné setkávání v pátek od 16:30 do 18 hodin v KC Půda, Suchdolské náměstí 3.

Kroužek je určený pro české děti a děti cizinců (zejména ukrajinců), možno i dospělí či senioři – podpora vzájemné integrace do místní komunity – integrace- divadlo-legrace-zážitky.

Během kroužku budete rozvíjet český jazyk, mluvený projev, čtení, kreslení a společně nacvičíte českou divadelní pohádku.

Tento projekt je díky finanční podpoře MV ČR pro účastníky zdarma. Suchdolská Půda pomáhá – Ukrajina 2022-2023.