KC Půda a MK Rybička zvou děti od 2 do 8 let na divadelní pohádku

JAK ZIMA ODMÍTALA PŘEDAT VLÁDU JARU

hraje Divadlo sester exBrokových

neděle 10. března 2024 v 15 hodin

sál KC Půda