Mateřský klub Rybička srdečně zve rodiče s nejmenšími dětmi na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – pondělí 7. ledna 2019 od 9:30 hodin. Maminky z klubu Rybička se pravidelně scházejí ve velké zasedací síni suchdolské radnice k dopoledním kroužkům. 

Přijďte se seznámit s lektorkami a s náplních pravidelných kroužků i s nabídkou jednorázových aktivit. 

Těší se na Vás a děti 

Tým MK Rybička