Místní veřejná knihovna Praha-Suchdol zve na povídání s průvodkyní Evou Santanou – MENORKA – krásný ostrůvek ve Středozemním moři…

úterý 21. února od 16:15 hodin v knihovně.

Rezervace: knihovna@praha-suchdol.cz, tel.: 222 366 824