Čarodějky z Rybičky se chystají prolétnout. Vydejte se za nimi, určitě zanechají nějaké stopy či zprávy při svém letu.

ČARODĚJNICKÝ VÍCEBOJ aneb letíme se prolétnoutpátek 30. dubna 2021 – individuální venkovní hledačka spojená s úkoly, sportováním a čarováním. Start od 14 do 15 hodin na Komunitní zahradě Suchdol, kde obdržíte pokyny k cestě. Startovné 30 Kč/rodinu/za odměny v cíli.

Více informací u koordinátorky klubu nebo na www.klubrybicka.cz