MČ Praha-Suchdol zve na besedu s občany k dopravnímu tématu TERMINÁL VÝHLEDY A TRAMVAJOVÁ TRAŤ Podbaba-Suchdol – čtvrtek 10. září 2020 od 18 hodin na suchdolské radnici.