Místní muzikanti rozezní své žesťové nástroje o adventních nedělích – 13. a 20. prosince 2020 v 18 hodin

z oken suchdolské radnice.

Přijďte k betlému a vyslechněte adventní písně.

Příjemný advent přeje spolek Suchdol Žije, jehož členové toto ziniciativovali v rámci projektu S.L.O.N na půdě.