KC PŮDA ve spolupráci s MK Rybička zve na poslední 4. cyklus vzdělávacího semináře na téma NÁVRAT DO PRÁCE

středa 20. března od 17 hodin – PRACOVNÍ POHOVOR – jak se na něj připravit
přednáší Aneta Soldánová
KC Půda, Suchdolské náměstí 3, 4. patro radnice

rezervace: kc-puda@praha-suchdol.cz, cena 90 Kč.