Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích

zvou na SVATOVÁCLAVSKOU MŠI SVATOU – neděle 1. října od 15 hodin v kapli sv. Václava.

Sloužit mši bude kněz Christian Martin Pšenička.