Nezisková organizace LOVI ve spolupráci s Místní veřejnou knihovnou Praha-Suchdol, Centrem Horizont, Domovem Sedlec a dalšími organizacemi uspořádali 2. ročník Adventních trhů v pátek 23.11.2018 na suchdolské radnici. Nabízelo se velké množství rukodělných výrobků, vánočních dekorací či hraček a nechyběly ani tvůrčí dílničky na výrobu andělíčků či smaltovaných šperků. Program trhů spestřili i lektoři suchdolského DDM, kteří se svými svěřenci předvedli hru na kytaru, klavír či zatancovali hip hop tanec. Vyhlašovali se i vítězové dětské výtvarné soutěže a nechyběla ani soutěž o zajímavé ceny.
Děkujeme organizátorům za přípravu trhů a přejeme všem krásný začátek adventu.

Adventní trhy 23.11.2018

Adventní trhy 23.11.2018

Adventní trhy 23.11.2018

Adventní trhy 23.11.2018

Adventní trhy 23.11.2018

Adventní trhy 23.11.2018

Adventní trhy 23.11.2018