Zveme Vás na Adventní koncert v úterý 13. prosince 2022 od 18:00 hodin v kapli sv. Václava

Vystoupí pěvecký sbor základní školy MIKEŠ pod vedením Evy Benešové

a SUCHDOL ZPÍVÁ pod vedením Martina Boumy.