Všech 47 stromů bylo v rámci projektu adopce během 12 dní adoptováno, děkujeme.
Výsadba stromů proběhla v sobotu 17. října 2015.

40 dárců se stalo partnery vysázených 47 stromů ve stromořadí podél obnovené cesty vedoucí ze Suchdola do Horoměřic.
Nejenom příspěvkem 1.500 Kč za jeden adoptovaný strom, ale i vlastní účastí na výsadbě stromů se podíleli „partneři adoptovaných stromů“. V sobotu 17.10. 2015 jsme společně vysázeli 47 listnatých stromů (lípy, duby, ořešáky, javory či jírovce), které přispějí k vrácení přirozeného biokoridoru do krajiny a obohatí jak pohledově, tak i ekologicky příměstskou krajinu.
Kvůli zachování biodiverzity dané lokality, která není příliš příznivá, je navržena alej z různých druhů stromů. Jednotícím prvkem pro alej dlouhou necelých 700 m je vzrůst stromů. Vzhledem k umístění v nepříliš zvlněné krajině, otevřené vysušujícím větrům, je velmi omezen výběr druhů, které jsou k těmto podmínkám tolerantní. Proto byly vybrány druhy, jejichž výška v dospělosti je mezi 20 a 30 metry.
Alej se 61 stromy tak bude působit jako účinný větrolam. Použitím čtrnácti různých druhů druhů a jejich seřazením bude docílena vyšší proměnlivosti v době vegetačního období, stromořadí tak bude esteticky přitažlivé po celý rok.

Sázení aleje podél cesty do Horoměřic

Sázení aleje podél cesty do Horoměřic

Sázení aleje podél cesty do Horoměřic

Sázení aleje podél cesty do Horoměřic

Sázení aleje podél cesty do Horoměřic

Sázení aleje podél cesty do Horoměřic

Děkujeme všem partnerům, kteří se zapojili do obnovy aleje a budeme se těšit na příští rok, až se nám stromy odmění svojí pestrostí květů, plodů a nakonec i zbarveným listím.

Následnou péči o cestu i stromy bude zajišťovat městská část Praha-Suchdol.

Webová stránka pro adopci stromů:  ADOPTUJTE STROM.
Další informace k obnově biokoridoru podél polní cesty do Horoměřic jsou v sekci Příroda-zeleň.