V ZŠ Mikoláše Alše jsou organizovány adaptační skupiny pro děti uprchlíků z Ukrajiny, které bydlí v městské části Praha-Suchdol.

Setkávání probíhá v prostorách družiny v nástavbě nad knihovnou v areálu ZŠ, Suchdolská 360 od pondělí do pátku od 9:30 do 16:00 hodin.
Pokud máte u sebe na Suchdole ubytované ukrajinské děti školního věku, které mají zájem se zapojit, kontaktujte ředitelku základní školy Mgr. Alexandru Kejharovou (e-mail: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz).


У початковій школі Міколаша Альша організовуються адаптаційні групи для дітей біженців з України, які проживають у PRAHA-SUCHDOL.

Зустріч проходить у приміщенні групи в надбудові над бібліотекою в районі початкової школи, Suchdolská 360, з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 16:00.

Якщо у Вас є українські діти шкільного віку, які проживають у Сучдолі, які зацікавлені взяти участь, зв’яжіться з директором початкової школи, монс. Олександра Кейхарова (e-mail: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz).