Letošní rok byl v Suchdole a v Sedlci rušný: stavěla se kanalizace, plynovody, obnovovaly se vodovody, rekonstruovala se Kamýcká, zatím bez osvětlení přechodů, to přibude snad v příštím roce, neuspěli jsme u soudu s okruhem, začala rekonstrukce školní kuchyně, do školy nastoupily tři první třídy a do mateřských škol se dostaly i listopadové děti, na louce za Palpostem vysázeli novomanželé Trčkovi sad s padesáti ovocnými stromy, které obdrželi od svatebčanů, a po dobu pěti let se o tento veřejný sad bude starat spolek Na ovoce, začali jsme připravovat hřbitov u kaple sv. Václava, byl opraven chodník na Suchdolské, stoupl počet letadel, a tím i hluk nad Suchdolem, nepodařilo se zahájit rekonstrukci ulic Nad Spáleným mlýnem a U Myslivny, protože se nejdřív musí vyměnit kabely a potrubí, děti si na Suchdolském náměstí užívají trampolínu vybudovanou v rámci prvního participativního rozpočtu, obědy seniorům rozvážíme autem na elektřinu atd. Něco se podařilo lépe a něco hůře, než jsme si představovali.
Tak to v životě chodí: máme nějakou představu, plán či úkol, ale věc se nedaří. S tím se potýkal už Abrahamův syn Izák, jak je to popsáno v Bibli, v první knize Starého zákona, kterému se opakovaně nedařilo založit místo, kde by se mohl usadit a žít. Až napotřetí vyhloubil pro živobytí důležitou studnu s vodou, kterou by mu odpůrci nezasypali pískem nebo o ni jinak nepřišel.
Milí suchdolští a sedlečtí spoluobčané, děkuji Vám všem za spolupráci v končícím roce 2017 a přeji Vám dobrý rok 2018, ať se Vám daří doma i v práci, ať se Vám daří realizovat Vaše plány, ať se nám na Suchdole a v Sedlci žije dobře. Petr Hejl, starosta MČ