9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 14. dubna 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2015.
2. Přijetí účelové investiční dotace hl.m. Prahy na rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor a rekonstrukci střechy a podkroví původní budovy ZŠ M. Alše.
3. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2371/4 v k. ú. Suchdol, ul. Gagarinova.
4. Podání kasačních stížností – AZUR hl. m. Prahy.
5. Zásady pro vydávání Suchdolských listů.
6. Informace k navýšení odměn za výkon funkce členů zastupitelstev.
7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Zasedání je veřejné.

Program zastupitelstva ke stažení (pdf)
2016-04-07T14:32:15+02:0014. 4. 2016|Zprávy z městské části|
9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 14. dubna 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2015.
2. Přijetí účelové investiční dotace hl.m. Prahy na rozšíření vnitřních a  vnějších výukových prostor a rekonstrukci střechy a podkroví původní budovy ZŠ M. Alše.
3. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2371/4 v k. ú. Suchdol, ul. Gagarinova.
4. Podání kasačních stížností – AZUR hl. m. Prahy.
5. Zásady pro vydávání Suchdolských listů.
6. Informace k navýšení odměn za výkon funkce členů zastupitelstev.
7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Zasedání je veřejné.

Program zastupitelstva ke stažení (pdf)

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na čtvrtek 29. BŘEZNA 2012 od 18.00 hod.
9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2318/10 k.ú. Suchdol o výměře 8 m2, ul. Suchdolská z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku hl.m. Prahy, svěřena správa nemovitosti ve vlastnictví obce MČ Praha-Suchdol.
2. Oprava písařské chyby v označení čísla pozemku v usnesení Zastupitelstva č. 8/6 ze dne 19.1. 2012 „Vyhodnocení záměru č. 12.2011 na vzájemnou směnu části pozemků parc.č. 1174/1,2,3 vše k.ú. Suchdol, ul. Májová mezi MČ Praha-Suchdol a společností Stavební podnikání s.r.o.“
3. Vyhlášení záměru na vzájemnou směnu souboru pozemků v oblasti mezi ulicemi U Roztockého háje a Otvovická mezi mezi městskou částí Praha-Suchdol, společností Suchdol Vistas s.r.o. (IČ 28242599 ), manželi Jandovými, manželi Dudovými a paní Kocourkovou.
4. Schválení účasti městské části v projektu „Evropský model pro instituce managementu veřejné dopravy jako klíčový faktor udržitelné dopravy (EPTA)“, který je součástí Operačního programu mezinárodní spolupráce INTERREG IVC.
5. Zřízení věcného břemene vstupu za účelem uložení, údržby a oprav kabelového vedení do 1 kV ve prospěch PREdistribuce a.s. na pozemek parc.č. 2327/1 k.ú. Suchdol ve vlastnictví Hl.m. Prahy, svěřená správa nemovitostí městské části Praha-Suchdol (ul. Na Dolíky)
6. Změna zřizovací listiny Mateřské školy Gagarinova.
7. Změna zřizovací listiny Mateřské školy K Roztokům.
8. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období
9. Interpelace.
 
Zasedání je veřejné.
V Praze dne 19. března 2012

Ing. Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol

(pozvánka s programem ke stažení – pdf)

2012-03-21T09:51:45+01:0029. 3. 2012|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru