STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na středu 15. září 2010 od 18.00 hod.
25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse
1. Hospodaření městské části Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2010.
2. Plnění opatření z příkazu starosty č. 2010/3 a 2010/4 k odstranění nedostatků z výsledků přezkoumání hospodaření městské části za rok 2009.
3. Návrh nevyrovnaného rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2011 – 1. čtení.
4. Rozpočtové provizorium městské části Praha-Suchdol na rok 2011.
5. Návrh rozpočtového opatření – financování opravy plynového topení v budově úřadu.
6. Uvolnění finančních prostředků z FRR na odvod do rozpočtu hl.m. Prahy vyplývající z uzavření finančního vypořádání  za rok 2009; návrh rozpočtového opatření.  
7. Interpelace.
 
Zasedání je veřejné.

V Praze dne 7.9. 2010
Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

(pozvánka s programem ke stažení – pdf)