Sbor dobrovolných hasičů v Praze- Suchdole pořádá 2. ročník Memoriálu Františka MaléhoPOŽÁRNÍM ÚTOKU. Soutěž se uskuteční v sobotu 3. října  2009 od 19 hodin na Suchdolském náměstí v Praze-Suchdole.

Přihlášky je možné podávat  telefonicky na  číslo 606 232 074, Milanu Kučerovi nebo poslat na e-mail: sdh.suchdol@seznam.cz  nebo vyplnit přihlášku na webu suchdolských hasičů: http://hasici.praha-suchdol.cz/hasiči suchdol - znak

Prezence :                17. 30 – 19.00 hod.
Nástup:                    19. 00 hod.
Začátek soutěže:     19. 15 hod.
 
Startovné: ve výši 100,- Kč za  každé  soutěžní družstvo bude hrazeno při prezenci
Technická  ustanovení :
Soutěž  bude  probíhat  ve společné kategorii  mužů, žen, dorostu a starších pánů.
Za zdravotní  stav  a  pojištění soutěžících  odpovídá  vysílající  organizace.
 
Povrch  dráhy :  asfalt

Soutěž  bude  probíhat  podle  pravidel  požárního  sportu  s těmito  úpravami :
– soutěží se na  jeden pokus
– v úseku  „C“ proudů  musí  soutěžící  s hadicí  a  proudnicí  zdolat překážku (okno)
– popis nářadí: 2 B, 4 C, 2 savice + koš,  přetlakový ventil, proudnice dodá pořadatel
– soutěžit  se  bude  v pracovních  stejnokrojích  PS II, zásah. helmě, opasku  / bez sekery / a  zásahové  obuvi
– stroj  bude před  startem k pokusu  v klidu
– provedení pokusu – sáním z nádrže pod úrovní čerpadla
– pro starší pány – stroj PS 12 nebo PS  8
– pro ženy – dovolen jednotný sportovní úbor, lehká obuv.

Občerstvení:  zajištěno  v areálu

Podrobnější informace naleznete na webu suchdolských hasičů: http://hasici.praha-suchdol.cz

Těšíme  se  na  Vaši  účast!
Milan Kučera                                Václav Čížek
velitel  SDH  Praha-Suchdol                    starosta  SDH Praha-Suchdol