11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 15. září 2016 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2016.
2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2017
3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2016 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2015.
4. Písemná zpráva o plnění opatření k odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2015.
5. Oprava chyby v usnesení ZMČ Praha-Suchdol č.j. 10/11/2016 ze dne 23. 6. 2016.
6. Záměr na směnu částí pozemků v ul. Gagarinova o celkové výměře 23 m2.
7. Memorandum o společném postupu při intenzifikaci ČOV Roztoky.
8. Návrh změny zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-Suchdol.
9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

Zasedání je veřejné.

Pozvánka (pdf)

2016-09-05T22:53:11+02:0015. 9. 2016|Zprávy z městské části|
11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 15. září 2016 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2016.
2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2017
3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2016 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2015.
4. Písemná zpráva o plnění opatření k odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2015.
5. Oprava chyby v usnesení ZMČ Praha-Suchdol č.j. 10/11/2016 ze dne 23. 6. 2016.
6. Záměr na směnu částí pozemků v ul. Gagarinova o celkové výměře 23 m2.
7. Memorandum o společném postupu při intenzifikaci ČOV Roztoky.
8. Návrh změny zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-Suchdol.
9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

Zasedání je veřejné.

Přejít nahoru