V současné době probíhá projektová příprava na výstavbu plynovodů v ulicích Bažantní a U Kapličky.