V květnu proběhla v ulici Na pasece výsadba 12 vzrostlých platanů. Ještě zbývá dosetí trávy v místech terénních úprav. Jejich velké koruny přispějí v příštích letech ke zlepšení klimatu.