Městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele na akci „Zateplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol„. Předmětem zakázky je zateplení fasády a podlahy půdy budovy radnice městské části a výměna části oken.

Prodloužená lhůta pro doručení nabídky končí v pondělí 12. ledna 2015 ve 16:30 hodin.

Kompletní zadávací podmínky včetně projektové dokumentace jsou dostupny na serveru  vhodného uveřejňování: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další případné informace Vám poskytne Ing. Mudruňka, referet investic, ÚMČ OHSOM,
tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.