Volby do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a Zastupitelstva hl. m. Prahy se uskuteční v pátek 10. října 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Místem konání voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a Zastupitelstva hl. m. Prahy ve volebním okrsku č. 49001, 49002, 49003, 49004 a 49005 jsou volební místnosti v budově Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol, 1. patro. 
   
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním  průkazem) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a  Zastupitelstva hl.m. Prahy (průkazem o povolení k pobytu).

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební  místnosti.

Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků (pdf)  
Mapa rozdělení území do volebních okrsků (pdf)

Další informace k volbám do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a Zastupitelstva hl. m. Prahy nalezente v sekci volby nebo na webu Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz