Městská část Praha-Suchdol se rozhodla využít pozemek č. 2280/1 při ul. Suchdolská (vedle fotbalového hřiště) na přírodní veřejnou zahradu, která svou lokalitou bude sloužit i pro potřeby vzdělávání žáků základní školy M. Alše.

Prvním krokem bude úprava terénu a realizace vodního prvku. Nadace Partnerství vyhlásila grantovou výzvu Nestlé – voda pro krajinu. MČ Praha-Suchdol ve spolupráci s firmou EKODOMOV – Tomášem Hodkem podala žádost a získala grant na projekt „Pokusný vodní systém vsakování dešťové vody“ ve výši 70.000 Kč. Jedná se o vodní systém fungující na sběru dešťové vody do žlabů, následného odtoku různými vsakovacími povrchy s ukončením do přírodního jezírka. Tento vodní prvek přivede vodu pro zahradu a zároveň bude sloužit pro potřeby výuky v environmentální výchově naší mládeže. Součástí projektu je vybudování venkovního amfiteátru a dřevěného altánu pro sběr dešťové vody.

Další informace …

Tento  projekt finančně podpořily:
Partneři:

Nadace Partnerství

 

Nestlé logo

 EKODOMOV logo

 

PAKK - logo

Odborné poradenství: Ing. Vladimír Hynek,
Doc. Ing. Vaněk, fakulta FAPPZ ČZU v Praze-Suchdole