Městská část přeje všem letošním jubilantům do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. Všem jubilantům, kteří se v letošním roce dožívají 70, 75, 80, 85, 90 a více let bude zaslána pozvánka na přátelské setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 12 hodin v hotelu GALAXIE na Suchdolském náměstí. K příjemnému poslechu i k tanci nám zahraje kapela Color Club pod vedením Josefa Šráma. Ukončení programu předpokládáme mezi 14. a 15. hodinou.

Pokud se nemůžete slavnostního oběda zúčastnit, prosíme o oznámení do 7.11.2017 paní Zuzaně Krumpholcové na tel. 222 361 419, 720 145 435 nebo e-mailem: kultura@praha-suchdol.cz .

 

Slavnostní oběd pro jubilanty 2013