Měststká část Praha-Suchdol vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent(ka) životního prostředí.

Náplň práce:
• organizace a dohled nad údržbou zeleně (sečení, prořez, výsadba, kácení),
• organizace a dohled nad nakládání s odpady na území městské části (svoz odp. košů, organizace stanovišť na tříděný odpad, stanoviště kontejnerů, likvidace černých skládek),
• organizace tržiště městské části,
• vedení agendy spojené s vydáváním rybářských lístků a povolováním kácení dřevin,
• dohled nad zvláštním užíváním veřejného prostranství, vedení agendy místního poplatku za zábor veřejného prostranství,
• vedení agendy snížení dopadu klimatické změny,
• příprava podkladů pro výběrová řízení na služby a dodávky,
• průběžná kontrola stavu zeleně a poskytovaných dodavatelských služeb v terénu,
• spolupráce s Odborem dopravy a životního prostředí Prahy 6 a Magistrátem hl. m. Prahy,
• spolupráce s úklidovou četou zaměstnavatele.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Fyzická osoba, která:
• je státním občanem ČR, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,
• dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk a splňuje podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem,
• dosáhla vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Co očekáváme:
• zájem o vzhled městské části a životní prostředí, znalost místního prostředí výhodou,
• aktivní přístup k péči o zeleň, úklidu odpadů a veřejnému prostranství v městské části,
• organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu,
• orientaci v právním řádu ČR,
• vzdělání se zaměřením na životní prostředí, lesnictví, krajinářství výhodou,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti a praxe v samosprávě nebo státní správě výhodou,
• ochotu rozvíjet se a vzdělávat, případně si doplnit příslušnou odbornost,
• dobrou znalost práce na PC, administrativní zvládnutí agend.

Co nabízíme:
• nástup možný od 10/2023,
• práci v centru Prahy-Suchdola (Suchdolské nám. 734/3); s dobrou dopravní dostupností, popř. parkováním na vlastním pozemku,
• samostatnou kancelář, menší zavedený kolektiv pracovníků,
• součástí práce je pohyb v terénu s využitím jízdního kola,
• finanční ohodnocení v platové třídě 9 a v závislosti na dosaženém výsledku,
• příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci.

V případě zájmu:
• lhůta, místo a další podmínky pro podaní přihlášky: do 6. 10. 2023 do 11:00 hod. podáním do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské n. 734/3 nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Náležitosti přihlášky a další dokumenty, které je potřeba spolu s přihláškou předložit, jsou uvedeny na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Suchdol;
• bližší informace k výběrovému řízení poskytne Ing. Anna Genzerová, tajemnice úřadu, tel: 725 012 724, e-mail: a.genzerova@praha-suchdol.cz.