Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a domech na území hl.m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2017. Lhůta pro žádosti je od 2.5. – 29.9. 2017. 

Dotace hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy.

Z dotace jsou vyloučeni žadatelé, kteří mají možnost získat dotaci z programu „Zlepšování kvality ovzduší – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ – tzv. Kotlíkové dotace Praha. Jedná se o fyzické osoby, které nahrazují kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě s jednou až třemi bytovými jednotkami ekologickým zdrojem vytápění.

Další informace o pravidlech, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu nebo se můžete dotazovat na emailové adrese: dotace.topeni@praha.eu.

pravidla

formulář

Praha.euLogo Čistá energie Praha 2015