Vážení suchdolští spoluobčané,

děkuji Vám za spolupráci v končícím roce 2009 a přeji vám jménem městské části Praha-Suchdol příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Petr Hejl, starosta městské části

PF2010

(přání ke stažení – pdf)