Místní veřejná knihovna Praha-Suchdol zve na besedu o Práci překladatele s Alexandrem Tomským, středa 25. září od 18 hodin.

Vstupné zdarma.

Alexander Tomský (1947) po studiích na London School of Economics a filosofie na London Institute of Education pracoval jako politolog v ústavu Keston College, kde se specializoval na vztahy církve, státu a opozice ve střední (komunistické) Evropě. V letech 1980-1990 vedl v Anglii exilové nakladatelství Rozmluvy. Po návratu pracuje jako ředitel nakladatelství Academia a Národního divadla. Přednášel politickou filosofii na New York University. Publikuje převážně v Lidových novinách, Kontextech a slovenském Týždni. Překládá z angličtiny (O. Wilde, F. Scot Fitzgerald) a vydal rozsáhlý výbor pod názvem Úžas, radost a paradoxy v životě a díle G. K. Chestertona.

Místní veřejná knihovna v Praze-Suchdole, Suchdolská 360  je v areálu základní školy M. Alše u konečné autobusu MHD 107).
Kontakty: tel.: 222 366 824, e-mail: knihovna@praha-suchdol.cz, web: knihovna.praha-suchdol.cz