Podzimní Vítání občánků.

MČ Praha-Suchdol uspořádala již tradiční Vítání občánků v sobotu 18. října
2014 v zasedací síni radnice. Přivítali jsme celkem 25 suchdolských občánků z toho 9 
děvčátek a 16 chlapečků. Pro radost nám předvedli krásné pásmo písní a 
básniček děti z předškolního oddělení Lištiček MŠ Gagarinova v doprovodu svých 
učitelek. Poté následovala gratulace pana starosty, zapsání
do pamětní knihy a upomínkové dárečky pro rodiče dětí. Celý průběh
zaznamenala fotograf Tomáš Moudrý. Každý občánek
obdržel od městské části 3 fotografie na památku.

Jarní Vítání občánků předpokládáme 18.4. 2015. Prosíme rodiče, aby se na vítání přihlásili Zuzaně Krumpholcové, tel. 720 145 435, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz

Fotografie z 18.10.2014
Vystoupení MŠ Gagarinova - Vítání občánků 10/2014Vystoupení MŠ Gagarinova - Vítání občánků 10/2014 Vystoupení MŠ Gagarinova - Vítání občánků 10/20141. skupina Vítání občánků 10/20142. skupina Vítání občánků 10/2014