MČ Praha-Suchdol ráda přivítá nová suchdolská děvčata a nové chlapce na slavnostním podzimním Vítání občánků – v sobotu 14. řína 2023 od 10 hodin.
Pokud máte zájem se zúčastnit, prosíme rodiče o nahlášení svého miminka do 4. října na tel. 222 361 435, nebo 773 786 585, e-mail: z.krumpholcova@praha-suchdol.cz

Těšíme se na společné setkání v novém Komunitním centru Půda.