Rozcestník, který byl obnoven 28. září letošního roku, stojí v místě křižovatek historických cest při Kamýcké, pár desítek metrů za benzinovou stanicí, resp. od bývalého zájezdního hostince Na Chumberku.

Obnova rozcestníku 28.9.2016 - autoři
Umělecký kovář René Šefr (vlevo) a kameník a restaurátor David Hroník

Z Lysolajského údolí sem přicházela tzv. Lužická cesta nebo Velká (Via Magna), která vedla z Prahy až k Baltu. Po této cestě se dopravovalo zboží i otroci už v době před naším letopočtem, později po ní chodili i Přemyslovci, to když obývali hradiště na Levém Hradci.

Torzo původního asi 120 let starého křížku z hrubozrnného pískovce, pravděpodobně z lomu u Kamenných Žehrovic, leželo v příkopu pod křovím asi pěknou řádku let. Po nálezu nabídl kameník a restaurátor David Hroník jeho opravu a usazení do nového pískovcového soklu. Skupina suchdolských dobrovolníků za přispění městské části připravila kamenný základ, na který je nyní obnovený rozcestník posazen. Kovářskou práci, kříž naděje, který završuje rozcestník, zhotovil umělecký kovář René Šefr z Roztok.

Obnova rozcestníku - západ

Citlivě obnovený rozcestník nám tak připomíná zajímavou a bohatou historii, která se v Suchdole a blízkém okolí odehrála.

rozcestník - císařský otisk 1842
 Křižovatka cest zaznamenaná v mapách z roku 1842
rozcestník - ii mapovani 1852
 Křižovatka cest zaznamenaná v mapách při 2. císařském mapování v roce 1852
rozcestník - orto mapa 1952
 Křižovatka cest zaznamenaná na leteckých snímcích z roku 1952.
rozcsetník před opravou
 Starý rozcestník před restaurováním.
rozcestník - základ
 Obnovený rozcestník stojí na základu z kamení a štěrku.
rozcestník-160928-01
 Před slavnostním odhalením 28. září 2016.
rozcestník-160928-03
 Odhalení 28. září 2016.
rozcestník-160928-04
Odhalení 28. září 2016 – René Šefr, umělecký kovář ze sousedních Roztok a autor kovářského doplnění rozcestníku s křížem naděje ……
rozcestník-160928-05
 Kamneník a restaurátor David Hroník – odhalení 28. září 2016.
 rozcestník-160928-06
 Odhalení 28. září 2016.
 rozcestník - kříž
rozcestniík_vyhledy
 Pohled směrem k Výhledům a Lysolajím, odkud kdysi přicházela z Prahy Lužická cesta ….

Praha-Suchdol – prosinec 2016 – Cesty, některé zde existují tisíce let, jiné se plánují na zemi, pod ní i nad ní. Cesty, některé nás spojují a jiné bohužel i rozdělují. Rozcestníky se v minulých dobách stavěly na křižovatkách cest, aby lidem ukazovaly, kam mají nebo chtějí jít. Rozcestníky byly a jsou pro lidi nadějí, když jsou na své pouti zahaleni do mlhy a neví, kudy mají dál jít. Je advent, doba očekávání a naděje. Křesťané budou o Vánocích slavit narození Krista, symbolu naděje, rozcestníku, který jim již přes dva tisíce let ukazuje cestu životem.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za pomoc i trpělivost na naší společné letošní cestě a přeji Vám, abyste na cestách v příštím roce potkávali správné rozcestníky. Přeji Vám dobrý rok 2017.
Petr Hejl, starosta městské části