Ve středu 19. listopadu  budou od 15 do 18 hodin na všech čtyřech standardních stanovištích přistaveny jen KONTEJNERY NA BIOODPAD.
Jiný druh odpadu nebude možné do těchto kontejnerů ukládat!

************

Další objemný odpad mohou občané hlavního města zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře. Nově sběrné dvory nabízejí přímo odvoz z místa, ale za poplatek za nakládku a odvoz.
Další informace o těchto službách Vám podají pracovníci
Sběrného dvora hlavního města
v areálu Pražských služeb
Proboštská 1
Praha 6 – Dejvice
tel. 284 098 906
 www.psas.cz

Provozní doba je: pondělí až pátek 8:30 – 17:00 (v letním období do 18:00), sobota 8:30 – 15:00.