Městská část Praha-Suchdol spolu se sdružením Roztoč Vás zvou na koncert  VELIKONOČNÍ HUDBY, který se uskuteční v neděli 15. května od 19 hodin v kostele Sv. Václava v Suchdole, na Kozích Hřbetech

Účinkují: SUCHDOLŠTÍ SOUSEDÉ  (příležitostné vokální sdružení) a LOCAL VOCAL ROZTOCKÝ (hudební literátské bratrstvo), dále na varhany Martin Moudrý a dirigovat bude Igor Angelov

Program:
Velikonoční zpěvy českých literátských bratrstev
– Buoh všěmohúcí (12. stol., jedna z nejstarších českých písní)
– Ráčil paměť zústaviti (Jan Traján Turnovský, 1580, renesanční píseň)
– My všichni věřme (Jan Traján Turnovský, 1580, renesanční polyfonní píseň)

Oslava Velikonoc v proměnách věků
–  Oběti velikonoční (14. stol., fragment staročeské velikonoční hry O třech Mariích)
–  Angelus Domini (15. stol., české vícetextové moteto v latině)
–  Surrexit Christus (15. stol., polyfonie nizozemského stylu)
–  Jesus Christus nostra salus (poč. 16. stol., polyfonie renesančního kontrapunktu)
–  Litanie de Nomine SS Jesu (Adam Michna z Otradovic, 1654, barokní litanie