Městská část Praha-Suchdol přivítala v Alšově kabinetu paní Kristinu Váňovou z Památníku Karla Čapka, která přijala pozvání na naše pravidelné Čapkovské setkání – v pátek 1.2.2019.

Nejprve jsme shlédli filmový dokument ŽIVOT A DOBA KARLA ČAPKA a krásně zpracovanou putovní výstavu na několika panelech, které zachycují život Karla Čapka, jeho dílo a postoje.

Poté už dostala slovo paní Váňová a návštěvníci večera se zaujetím naslouchali, diskutovali a příjemně se bavili. Následovalo také čtení z knížek a příjemný večer rychle utekl.

Děkujeme za milou návštěvu a připomenutí činů tohoto českého spisovatele, dramatika, novináře ale hlavně lidského vlastence.

 

Čapkovské setkání 1.2.2019

Čapkovské setkání 1.2.2019

Čapkovské setkání 1.2.2019

Výstava Život a dílo Karla Čapka 24.1.2019