Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Informační a poradenský právní servis

//Informační a poradenský právní servis
Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se spolkem LOVI nabízí pro občany městské části zdarma INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ PRÁVNÍ SERVIS - čtvrtek 15. dubna od 17 do 20 hodin na radnici. Zájemci se mohou hlásit v sekretariátu starosty na tel. 222 361 419 nebo e-mailem: z.krumpholcova@praha-suchdol.cz