Nabízíme konzultace se zástupcem Místní akční skupiny k dotaci na zateplení a výměnu oken, dvěří v rámci

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT – určeno pro seniory a sociálně slabé rodiny.

Konzultace ve středu 1., 15., a 29. března od 13 do 15 hodin v kanceláři KC Půda, 4. NP suchdolské radnice.

Objednání na konkrétní čas – tel. 222 361 419, sekretariát starosty.