6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 17. září 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1) Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2015, mezitímní závěrka k 30.06.2015.
2) Návrh nevyrovnaného rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2016.
3) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2015 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2014.
4) Poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů v Praze Suchdole na oslavy 125. výročí založení sboru.
5) Zpráva o přípravě koncesního řízení na provozování splaškové kanalizace.
6) Činnost Výboru pro rozvoj Suchdola.
7) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Zasedání je veřejné.
Pozvánka na jednání zastupitelstva (pdf)
2015-09-08T14:37:39+02:0017. 9. 2015|Zprávy z městské části|
6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 17. září 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1) Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2015, mezitímní závěrka k 30.06.2015.
2) Návrh nevyrovnaného rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2016.
3) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2015 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2014.
4) Poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů v Praze Suchdole na oslavy 125. výročí založení sboru.
5) Zpráva o přípravě koncesního řízení na provozování splaškové kanalizace.
6) Činnost Výboru pro rozvoj Suchdola.
7) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Zasedání je veřejné.
Pozvánka na jednání zastupitelstva (pdf)
Starosta městské části Praha-Suchdol svolává na ČTVRTEK 22. června  2011 od 18.00 hodin 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol v 2. patře.
Program zasedání:
0. Diskuse

1. Zřízení věcného břemene  na pozemku parc.č. 2364/1, k.ú. Suchdol, ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s. pro uložení telefonního kabelu – přípojky k nemovitosti č.p. 1102 v ul. za Sokolovnou.

2. Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1627/6, 2294/7, 2296/2, k.ú. Suchdol, ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s. pro uložení plynárenského zařízení – STL plynovodu a plynovodních přípojek k bytovému domu společnosti Vila Suchdol, ul. Suchdolská. 

3. Vyhodnocení záměru č. 18.2011 na prodej pozemků  parc.č. 1300/3, k.ú. Suchdol o výměře 120 m2, pozemku parc.č. 2299/35, k.ú. Suchdol o výměře 19 m2  a pozemku parc.č. 2299/37, k.ú. Suchdol o výměře 120 m2 , ul. Ke Kladivům.

4. Záměr na prodej pozemků parc.č. 1225/1,k.ú. Suchdol a pozemků 1225/2,3, k.ú. Suchdol včetně prodejních pavilónů .  

5. Hospodaření městské části Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2011.

6. Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2012.

7. Rozpočtové provizorium na rok 2012.

8. Zařazení vratky daně z příjmu právnických osob do rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2011, návrh rozpočtového opatření.

9. Návrh změny zřizovací listiny Základní školy Mikoláše Alše.

10. Zpráva o průběhu stavby “Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova”.

11. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

12. Interpelace.

Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
(pozvánka s programem ke stažení – pdf)
2011-09-14T23:02:32+02:0022. 9. 2011|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru