Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Odpady a kanalizace

Odpady a kanalizace2020-10-22T10:29:51+00:00
Stanoviště kontejnerů Suchdolská otevřeno i během nouzového stavu.

Provozní doba:

 • žádáme spoluobčany, aby z důvodu dodržování opatření proti šíření koronaviru vstupovali do areálu jednotlivě a dodržovali odstupové vzdálenosti
 • od 30. března 2020 do 22. prosince 2020:
  • úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00
  • sobota od 9:00 do 12:00

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:

 • velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, ...)
 • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
 • drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
 • papír
 • sklo
 • plasty
 • Stanoviště není určeno pro ukládání:
  • pneumatik
  • ledniček
  • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, ...)
  • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, ... )

Prosíme, neukládejte odpad před stanoviště mimo uvedenou otevírací dobu!

V průběhu roku jsou opakovaně přistavovány kontejnery na BIO odpad, nebezpečný odpad a další druhy odpadu většinou na třech místech:
 • Na Rybářce, u bývalých sběrných surovin
 • K Drsnici, u dětského hřiště
 • Výhledské náměstí, za trafostanicí
Děkujeme, že třídíte odpad a ukládáte jej do předem určených kontejnerů.

Provozní doba:

 • v omezené době otevřeno
 • pondělí až pátek 8:30 - 18:00 (v zimě do 17:00)
 • sobota 8:30 - 15:00
Ve sběrném dvoře je možné odevzdat téměř všechny druhy odpadů. Bližší informace na tel.: 736 518 204

Další informace k likvidování odpadů jsou na portálu životního prostředí hl.m. Prahy: portalzp.praha.eu

Splaškové vody jsou z území městské části sváděny do ÚČOV v Troji a do ČOV Roztoky.

Cena stočného na rok  2020 je stanovena ve výši 43,17 Kč/m3 včetně DPH 15 %.

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!

Postup při připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci naleznete zde ....


Na území městské části jsou splaškové vody sváděny do ÚČOV Troja a nebo do ČOV Roztoky.

Do ÚČOV v Troji jsou splaškové vody sváděny z části Budovce, z areálu ČZU, z části Výhledy (ulice K Horoměřicům), z Budovce a z části Horního Sedlce. Na tomto území je majitelem stok Pražská vodohospodářská společnost a.s. , web: www.pvs.cz a splaškovou kanalizaci provozují Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Veolia), web: www.pvk.cz

Zákaznická linka: 840 111 112, hlášení poruch: 601 274 274

Zákaznické centrum: Dykova 3, Praha 10 - Vinohrady, tel.: 601 274 274

Po - Čt: 8.00 - 18.00

Pá:  8.00 - 15.00


Do ČOV v Roztokách jsou splaškové vody  sváděny z části Výhled, z Nového Suchdola, ze Starého Suchdola a z části Budovce a Horního Sedlce. Na tomto území je majitelem stok městská část Praha-Suchdol a splaškovou kanalizaci provozuje VAK Beroun. web: www.vakberoun.cz

Zákaznická linka: 800 100 663, hlášení poruch: 606 666 990

Zákaznické centrum: Roztocká 47, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 739 524 981, e-mail: zc.velkeprilepy@vakberoun.cz

Po: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

St: 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00


Mapka rozvodí splaškové kanalizace

Odpady a kanalizace