Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Odpady a kanalizace

Odpady a kanalizace2019-11-15T08:02:22+00:00

Přehled termínů kontejnerů a odpadů - 2. pol. 2019

Provozní doba: úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 sobota od 9:00 do 12:00

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:

velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, ...) bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo) drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje) papír sklo plasty

Stanoviště není určeno pro ukládání:

pneumatik ledniček nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, ...) výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, ... )

Prosíme, neukládejte odpad před stanoviště mimo uvedenou otevírací dobu!

Provozní doba: pondělí až pátek 8:30 - 18:00 (v zimě do 17:00) sobota 8:30 - 15:00 Ve sběrném dvoře je možné odevzdat téměř všechny druhy odpadů. Bližší informace na tel.: 736 518 204

V průběhu roku jsou přistavovány kontejnery na BIO odpad, nebezpečný odpad a další druhy odpadu většinou na třech místech:

  • Na Rybářce, u bývalých sběrných surovin
  • K Drsnici, u dětského hřiště
  • Výhledské náměstí, za trafostanicí

Další informace k likvidování odpadů jsou na portálu životního prostředí hl.m. Prahy: portalzp.praha.eu

Splaškové vody jsou z území městské části sváděny do ÚČOV v Troji a do ČOV Roztoky.

Cena stočného na rok  2019 je stanovena ve výši 35,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 40,70 Kč/m3 včetně DPH 15 %.

Do ÚČOV v Troji jsou sváděny splaškové vody z části Budovce, z areálu ČZU, z části Výhledy (ulice K Horoměřicům), z Budovce a z části Horního Sedlce. Na tomot území je majitelem stok Pražská vodohospodářská společnost a.s. , web: www.pvs.cz a splaškovou kanalizaci provozují Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Veolia), web: www.pvk.cz

Zákaznická linka: 840 111 112, hlášení poruch: 601 274 274

Zákaznické centrum: Dykova 3, Praha 10 - Vinohrady, tel.: 601 274 274

Po - Čt: 8.00 - 18.00 hod. Pá: 8.00 - 15.00 hod.


Do ČOV v Roztokách jsou sváděny splaškové vody z části Výhled, z Nového Suchdola, ze Starého Suchdola a z části Budovce a Horního Sedlce. Na tomot území je majitelem stok městská část Praha-Suchdol a splaškovou kanalizaci provozuje VAK Beroun, web: www.vakberoun.cz

Zákaznická linka: 800 100 663, hlášení poruch: 606 666 990

Zákaznické centrum: Roztocká 47, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 739 524 981, e-mail: zc.velkeprilepy@vakberoun.cz

PO: 8:00–12:00 12:30-17:00 ST: 8:00–12:00 12:30–15:00


Mapka rozvodí splaškové kanalizace

Odpady a kanalizace