Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Odpady a kanalizace

Odpady a kanalizace2019-09-09T15:34:35+00:00
Přehled termínů kontejnerů a odpadů - 2. pol. 2019 Provozní doba: úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 sobota od 9:00 do 12:00 V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:
 • velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, ...)
 • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
 • drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
 • papír
 • sklo
 • plasty
Stanoviště není určeno pro ukládání:
 • pneumatik
 • ledniček
 • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, ...)
 • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, ... )
Prosíme, neukládejte odpad před stanoviště mimo uvedenou otevírací dobu!
Provozní doba: pondělí až pátek 8:30 - 18:00 (v zimě do 17:00) sobota 8:30 - 15:00 Ve sběrném dvoře je možné odevzdat téměř všechny druhy odpadů. Bližší informace na tel.: 736 518 204 V průběhu roku jsou přistavovány kontejnery na BIO odpad, nebezpečný odpad a další druhy odpadu většinou na třech místech:
 • Na Rybářce, u bývalých sběrných surovin
 • K Drsnici, u dětského hřiště
 • Výhledské náměstí, za trafostanicí
Další informace k likvidování odpadů jsou na portálu životního prostředí hl.m. Prahy: portalzp.praha.eu
Splaškové vody jsou z území městské části sváděny do ÚČOV v Troji a do ČOV Roztoky. Cena stočného na rok  2019 je stanovena ve výši 35,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 40,70 Kč/m3 včetně DPH 15 %. Do ÚČOV v Troji jsou sváděny splaškové vody z části Budovce, z areálu ČZU, z části Výhledy (ulice K Horoměřicům), z Budovce a z části Horního Sedlce. Na tomot území je majitelem stok Pražská vodohospodářská společnost a.s. , web: www.pvs.cz a splaškovou kanalizaci provozují Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Veolia), web: www.pvk.cz Zákaznická linka: 840 111 112, hlášení poruch: 601 274 274 Zákaznické centrum: Dykova 3, Praha 10 - Vinohrady, tel.: 601 274 274 Po - Čt: 8.00 - 18.00 hod. Pá: 8.00 - 15.00 hod.
Do ČOV v Roztokách jsou sváděny splaškové vody z části Výhled, z Nového Suchdola, ze Starého Suchdola a z části Budovce a Horního Sedlce. Na tomot území je majitelem stok městská část Praha-Suchdol a splaškovou kanalizaci provozuje VAK Beroun, web: www.vakberoun.cz Zákaznická linka: 800 100 663, hlášení poruch: 606 666 990 Zákaznické centrum: Roztocká 47, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 739 524 981, e-mail: zc.velkeprilepy@vakberoun.cz PO: 8:00–12:00 12:30-17:00 ST: 8:00–12:00 12:30–15:00
Mapka rozvodí splaškové kanalizace Odpady a kanalizace