Ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Zateplení BD Kamýcká č.p. 940, 941 a Zateplení BD Kamýcká č.p. 942, 943  včetně rekonstrukce střechy“ Rada městské části Praha-Suchdol vybrala na základě kritérií (nabídková cena, doba realizace) z 19 uchazečů společnost BYSTROŇ-zateplení a.s. ( IČ:27800466) s  bodovým hodnocením 98,33 za kompletní dodávku v ceně 4.564.815,- Kč bez DPH.
Dále Rada městské části rozhodla o vyřazení nabídky sploečnosti NIKA STAV s.r.o. (IČ 272 33 944) z poptávkového řízení, protože nesplnila podmínky zadání, v nabídce nepředložila zadavatelem zaslaná smlouva o dílo, ale předložila smlouvu vlastní.

Přehled výsledků poptávky cen (pdf)