Občanské sdružení Betlém, městská část Praha-Suchdol, občanské sdužení Suchdol sobě a Sbor dobrovolných hasičů vás zvou na zahájení XVI. Suchdolského betléma, které se uskuteční o 1. adventní neděli dne 27. 11. 2015 od 15.30 hodin na Suchdolském náměstí.
 .
13. betlem

Vystoupí MIKEŠ – pěvecký sbor ze základní školy Mikoláše ALše. Své ruční výrobky s vánoční tematikou představí ve svém stánku Domov Horizont a jeho členové. Drobné občerstvení.