Občanské sdružení Betlém, městská část Praha-Suchdol, občanské sdužení Suchdol sobě a Sbor dobrovolných hasičů vás zvou na zahájení XV. Suchdolského betlému, které se uskuteční v sobotu 28. 11. 2015 od 15.30 hodin na Suchdolském náměstí.
 .
13. betlem

Vystoupí Mědvědí bend z mateřské školy Gagarinova a MIKEŠ – pěvecký sbor ze základní školy Mikoláše ALše. Své ruční výrobky s vánoční tematikou představí ve svém stánku Domov Horizont a jeho členové. Občerstvení pro Vás připraví kavárna Kravál na větvi.