Občanské sdružení Betlém, Městská část Praha-Suchdol a Sbor dobrovolných hasičů vás zvou na zahájení XI. suchdolského betlému, které se uskuteční v sobotu 26. 11. od 15.30 hodin u smrků před místním úřadem.

Vystoupí Sboreček ZŠ Mikoláše Alše Petr Lutka (kytara, zpěv) Občerstvení nabízí Tomáš Hamza. Těšíme se na setkání s vámi u společně vytvořeného betlému.

SLOVA  O SUCHDOLSKÉM BETLÉMU PO DESETI LETECH
Mezi často užívaná slova dnes patří workshop, project, za což zřejmě vděčíme  globalizaci a zálibě v anglickém jazyku.  Správně vyslovené vórkšop a phroudžekt,  v lepším případě přeložené neurčitě jako dílna, projekt, kolektivní projekt. Vzbuzují hodnověrnost ještě dříve, než je objasněn záměr, kterého se týkají. V případě žádosti o cokoli tato slova nelze opominout nebo se snažit je nahradit adekvátním českým výrazem.

Městská část Praha Suchdol vyhlásila v tomto roce Program podpory neziskových organizací v oblasti kultury a vzdělávání působících v městské části Praha – Suchdol pro rok 2011. Občanské sdružení betlém podalo žádost o poskytnutí grantu (grant – finanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý projekt). Žádosti, která obsahovala výše zmíněná slova bylo vyhověno, finanční podpora přidělena. Celková částka 3 050,- Kč je použita na nákup Lukofobu  a štětců  natěračských, plochých – figurky se jím po výpalu natírají, Lukoprenu – lepí se s ním figurky na kameny, stáčeného jutového lana – svazuje se s ním konstrukce, vázacího drátu  zeleného – slouží při „zachvojování“ střechy konstrukce. Šamotovou hlínu, ze které se modeluje, v hodnotě cca 4 000,- Kč jsme obdrželi od firmy ZEOLIT Kladno spol. s. r.o. darem.

Hlíny není nikdy dost, letos modelují děti z mateřských školek Gagarinova i K Roztokům, děti ze ZŠ Mikoláše Alše,  děti ze Speciální škola v Sedlci, Mladí hasiči a široká veřejnost. Máme tedy projekt? Kolektivní?

Podstatné je, že se po deseti letech vytvořila krásná tradice. Toto slovo známe, používáme. Výkladový slovník uvádí, že znamená  předávání, a to nejčastěji mezigenerační předávání poznání, schopností, obyčejů či mravů v rámci kultury nebo skupiny.
Tradice se vytváří, znamená to, že není ničím daným, určeným. Samotný proces předávání je v pohybu a není neměnný. Tradici Suchdolského betlému, jako jedni z jejích současných  nositelů, letos změníme ku prospěch svátku, který symbolizuje.
Betlém postavíme a zahájíme. Na Ježíška v jesličkách si ale celý advent počkáme. Uvidíme ho tam až v den, který tradice mnohem starší než ta naše, určila.
Na Štědrý den.